Datakörkort av Ida-Simon,
En virtuell vernissage och zoomföreläsning
09.03.2021-09.04.2021


Den här utställningen består av en samling projekt som vi jobbat fram under de två senaste åren. Nämnaren för de olika projekten är data som fenomen. Idag finns det redan en mängd olika trendiga begrepp och ekonomiska termer för hur data fungerar som en ekonomi och som ett system för att etablera maktstrukturer. 
Dessa makroanalyser har försett oss med intressanta och täckande analyser –– men för att förstå hur data har relevans för vår egen vardag har vi valt att titta närmare på några av våra egna möten med fenomenet.
Ida—Simon


Datakörkort; redogör för duon Ida Jonsson & Simon Saarinenes relation till data, från ögonblicket de fick sitt datorkörkort på Vikingaåsen i början av 00-talet, till deras erfarenheter i reklambranchen, till deras syn på big-techs självlincensiering av datadistribution. I bildserien “Datafria Zoner” presenteras dokumentation från tre av konstnärernas försök att hitta platser utan datatäckning. “FaceID” är en serie porträtt som en algoritm för ansiktsigenkänning tog av duon i slutet av 2019. För filmen “Orpheus in the metaverse” har duon tagit tillbaka ägandeskapet över sin egen data och låtit skapa en balett med Simon i huvudrollen.


Data Free Zone 13.06.2020 — Geta, ÅlandData Free Zones; 

Google Maps, Zoom, Siri och Pokemon Go är produkter som marknadsförs som konstadsfria tjänster för att underlätta allas vardag. Men i själva verket är dessa produkter trojanska hästar –  när vi väl börjat använda dem, samlar de in, sorterar och säljer vidare de personliga datapunkter som genereras. Som en konsekvens har marknaden för personlig data idag blivit en av de högst värderade, väl mer värd än hela oljeindustrin.


Datafria Zoner, “DFZ”, är ett projekt som bygger på att markerar fysiska områden som ännu inte har datatäckning. Sedan sommaren 2020 har Ida-Simon markerat områden bland annat på Åland, i Sverige och på fasta Finland. Förhoppningen är att kunna skapa en karta över samtliga datafria platser i Norden.

Vänster Data Free Zone 18.07.2020Idre, Sverige
Höger Data Free Zone 13.06.2020Geta, Åland


Data Free Zone 18.07.2020Idre, Sverige
Vänster Data Free Zone 13.06.2020Geta, Åland
Höger Data Free Zone 13.06.2020Geta, ÅlandData Free Zone 7.08.2020Korpo, FinlandFaceID.py;

Dagligen låser hundratals miljoner användare upp sina telefoner med ansiktsigenkänning. För de flesta är teknologin en smidig och effektiv ritual som gör vardagen lite enklare. Idag vet vi dock att de datapunkter som genereras även används för byggandet av ny teknologi – inom medicin för att studera anomaliteter men också av statliga underrätelsetjänster för att identifiera potentiella politiska aktivister.

Även fast informationen som samlas in är mycket känslig tillåter vi idag algoritmer att självständigt fatta betydelsefulla beslut. 

I ett försök att undersöka hur de bilder som används som underlag för skapandet av dessa algoritmer ser på oss utvecklades “FaceID.py”.“FaceID.py” är en algorithm som programmerats att se på ansikten genom olika tröskelvärden. Detta betyder alltså att vi kan få en bild av vad algoritmer ser, då de till exempel ger ett igenkänningsresultat på 0.87.

FaceID Ida
FaceID Ida Jonsson Original PhotoFaceID Simon Saarinen Original Photo
Ansikte identifierat som 0.87 Simon Saarinen
FaceID Simon series

Ansikte identifierat som 0.87 Ida JonssonOrpheus in the Metaverse;

Trots att de flesta verktyg för att använda insamlad data fortfarande inte är tillgängliga utanför Silicon Valley, går det att hitta profesionella gemenskaper online som delar med sig av algoritmer som kan generera bilder och information av data. 

“Orpheus in the metaverse” undersöker på vilka sätt data kan åter-appropieras för byggandet av identiteter och personas.


Den fyra minuter långa baletten, föreställande en scen ur Stravinskys Orpheus, är framtagen av en algoritm som applicerat rörelser, hämtade från en profesionell ballettdansare, på Simons kropp.“Datakörkort”
©Ida—Simon Ida Jonsson & Simon Saarinen


Tack till: 

Mariehamns Stad
Oliver Åstrand
Axel Jonsson
Anton Johansson
Sofia Stål
Pedro Cardoso